Wij zijn een groep mensen bestaande uit slachtoffers, daders, achterblijvers, professionals, vrijwilligers en wetenschappers. Wij creëren gelegenheden en een podium om in gesprek te gaan. Het betreft betrokkenen bij het proces van delict, herstel, terugkeer en “het verder kunnen gaan met je leven”. We praten met elkaar en niet over elkaar.

 

Uitgangspunt is : Iedereen heeft recht van spreken. Met de dialoog tussen alle betrokkenen ontstaat iets unieks. Het kost eerst moed om bij elkaar te zitten, elkaar in de ogen te kijken en vragen te stellen die wellicht nooit eerder zijn gesteld. Een “slachtoffer” zit naast een “dader”. Een “dader” zit naast een gevangenismedewerker. Daarmee begint een uitwisseling. Dan een herkenning, een overeenkomst. Nieuwe informatie. Het kietelt je bewustzijn. Daarna komt de bewustwording en daarmee een inspiratie.

 

Dat is wat we willen bevorderen.

 

Zet een groep mensen bij elkaar, die vanuit hun verschillende achtergrond ooit op verschillende manieren te maken hebben gehad met criminaliteit en/of detentie. Als slachtoffer, achterblijver, dader of als professional en… er ontstaat dynamiek! Er komen processen op gang die aanvankelijk niet stuurbaar lijken. In een ruwe, ongepolijste vorm komt langzaam maar zeker het idee dat we samen iets kunnen neerzetten. Wat dit uiteindelijk gaat worden weet op dit moment niemand. We nemen het allemaal mee, als wij na afloop huiswaarts keren. Dan gaat blijken hoe we het in ons leven toepassen, persoonlijk en/of professioneel.

In English:
We are a community of victims, perpetrators, families, professionals, volunteers and scientists and create opportunity and platform for a dialogue. Participants are all involved in the process of offense, rehabilitation, return and “ability to continue with your life.” We talk to each other and not about each other. Assumption is that everyone has a right to speak and that the dialogue can help all the stakeholders. Awareness and inspiration: that’s what we would like to achieve

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *