De Stichting Herstel en Terugkeer werkt aan herstel en terugkeer van alle betrokkenen bij het proces van delict, straf, herstel en terugkeer:

slachtoffers, daders,  achterblijvers, professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en andere belangrijke betrokkenen.

Wij menen dat mensen teveel over elkaar spreken en te weinig met elkaar in gesprek zijn.  Stigmatisering en verharding belemmert het herstel of maakt dat zelfs onmogelijk. Daarom organiseren we ontmoetingen tussen betrokkenen en ondersteunen initiatieven van anderen die hetzelfde beogen.  En we helpen om de stem te laten klinken van hen die niet gehoord worden en het zichtbaar maken van mensen die een voorbeeld en inspiratie voor anderen zijn.

Ons uitgangspunt is, dat iedereen recht van spreken heeft. Wij voelen ons betrokken bij allen die met herstel en terugkeer te maken hebben en vinden dat elke betrokkene recht heeft op erkenning en waardering (meerzijdige partijdigheid).

Rond de Stichting heeft zich inmiddels een groot  netwerk ontwikkeld en de stichting maakt ook weer deel uit van andere netwerken.  De stichting dient als aanspreekpunt en voorportaal van hen die vanuit welke rol in het proces van herstel en terugkeer dan ook op zoek zijn naar bondgenoten en informatie.

Activiteiten zijn:

Het organiseren van ontmoetingsdagen.

Het participeren in de ontwikkeling van netwerken in Nederland en Internationaal (Bijv. Huis van Herstel, The Annual Prison Dialogue and Action Day).

Het  zichtbaar maken van rol-modellen, onder andere door het uitreiken van de Recht van Spreken Award en het voordragen van mensen voor de Internationale Award van No Offence.

Het ondersteunen van initiatieven van zg. ervaringsdeskundigen (zoals Toreachit, Aware4youth, Bureau Nieuwe Kansen, de Nadine Foudation enz.).

Het helpen een stem te geven aan hen die niet gehoord worden, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen en instellingen bij elkaar te brengen en het verspreiden van verhalen (zoals door onszelf en anderen geschreven artikelen en de boeken van Nanon Mckewn Williams, Jeannette Blumers, Toon Walravens, Jengo Amadi).

De Stichting Herstel en Terugkeer is in augustus 2012 opgericht door Toon Walravens en Frans Douw.  Toon en Frans zijn ervaringsdeskundigen, coaches, trainers en consultants. Toon is nu onder andere ambassadeur van de GGZE en Frans was tot 1 december 2015 gevangenisdirecteur. Beiden zijn ook actief in internationaal verband, evenals de Stichting.

Stichting Herstel en Terugkeer

Contact opnemen, klik hier

J.J Allanstraat 140

1551 RP

Westzaan

+31614144687

KvK nummer: 55797830

IBAN: NL97 RABO 0138 1289 28